ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال سروش
نرم افزار موبایل

نماینده کارشناسان شهرستان ها

ردیف حوزه تلفن دفتر نام نماینده تلفن نماینده
۱ تربت جام ۵۲۵۴۶۶۶۵۱
سید علی حسینی
مسعود حامدی
حسن جامی الاحمدی
۰۹۱۵۱۲۸۲۳۱۸
۰۹۱۵۵۲۸۵۴۶۵
۰۹۱۵۱۲۸۲۴۹۸
۲ تربت حیدریه ۵۲۲۴۶۷۸۹
احمد آزمون
احمد ابراهیم پور
رضا روشنی زرمهری
۰۹۱۵۱۳۱۲۶۱۳
۰۹۱۵۵۳۱۲۳۵۶
۰۹۱۵۵۳۱۲۶۷۴
۳ چناران ۴۶۱۳۲۱۱۲ علی اصغر علیزاده ۰۹۱۵۱۰۸۶۸۳۴
۴ قوچان ۵۸۴۸۶۳۹۱
غلامرضا کوهستانی فاروجی
بهزاد میرجلالی
حسن آهی
۰۹۱۵۵۸۱۴۶۱۴
۰۹۱۵۱۸۱۱۳۶۲
۰۹۱۵۱۸۰۷۷۸۹
۵ کاشمر ۵۵۲۵۸۸۴۰
سید حسین حسینی یزدی
سیدرضا علوی خلیل آباد
قاسم فیض جردوی
۰۹۱۵۱۳۳۶۴۵۰
۰۹۱۵۱۳۲۸۳۸۸
۰۹۱۵۵۳۱۰۶۴۸
۶ نیشابور ۴۲۶۲۱۴۴۵
علی اصغر صالح آبادی
مجیدد علیمردانی
محمدصادق لگزیان
۰۹۱۵۱۵۱۶۹۵۸
۰۹۱۵۵۵۱۲۰۴۲
۰۹۱۵۵۵۱۱۹۹۸
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
موسی الرضا مقدس نجف آباد عباس جوادی منوچهر علی اکبر طهرانی
كشاورزی و منابع طبیعی
عبداله ملافیلابی
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir